Klokken van hoop

De Stichting Oude Groninger Kerken heeft haar plaatselijke commissies gevraagd of zij misschien medewerking willen verlenen aan de actie 'Klokken van hoop'. Het initiatief komt van de Paradijskerk in de binnenstad van Rotterdam en zij roept alle kerken in stad en omgeving op een kwartier lang de klok te luiden als teken van hoop in deze bijzondere en moeilijke tijd.   Het is de bedoeling dat de klokken op 18 maart, 25 maart en 1 april te horen zijn van 19.00 uur tot 19.15 uur. Een aantal kerken van de stichting heeft dit initiatief omarmd en de stichting vraagt ons mee te doen. De plaatselijke commissie heeft hierop ja gezegd en vandaar dat op de eerder genoemde woensdagavonden 's avonds een kwartier lang de klok te horen is.  

Lees meer

Misschien wel het kleinste museum in Nederland - het lijkhuisje van de Kloosterkerk is minimuseum. Het verhaal van het Germania-klooster wordt hier verteld.

Lees meer

Agenda

In veel van de SOGK-kerken worden met regelmaat activiteiten georganiseerd. In de agenda vindt u hiervan een overzicht.

Bekijk agenda