Algemene informatie

Kremer, Klaas

Geboortedatum: 13-09-1842
Geboorteplaats: Thesinge
Datum overlijden: 23-04-1915
Plaats overlijden: Thesinge
Echtgeno(o)t(e) van: Harmina Wierenga

Kerk te Thesinge
Grafaanduiding: 50

Locatie graf
Buiten de kerk

Grafschrift
Ter gedachtenis aan KLAAS KREMER. geboren te Thesinge den 13 Sept. 1842. aldaar overleden den 23 April 1915 in leven molen maker alhier; sedert 1 Febr. 1911 weduwnaar van HARMINA WIERENGA. Betreurd door zijn zoon E. KREMER.

Zerk: Staande steen (hardsteen)
Staat van onderhoud: Goed
Datum inventarisatie: 28-10-1995

Toelichting
Klaas Kremer ligt naast zijn vrouw Harmina Wierenga (graf 49). Ze waren op 5 oktober 1878 in Ten Boer getrouwd. E. Kremer is mogelijk Eltje Kremer, een zoon van Harmina en Klaas.